EuroFinancovanie motive

Zaistený úver

Zaistený úver je typ zabezpečeného ročného úveru, kedy klient alebo jeho ručiteľ tento úver zabezpečujú nehnuteľnosťou. 
 
Ak chcete čerpať úver a máte nehnuteľnosť, ktorá nie je zaťažená záložným právom ani inou právnou vadou, vieme Vám poskytnúť úver až do výšky 70% z hodnoty nehnuteľnosti, určenej znaleckým posudkom.