EuroFinancovanie motive

Krátkodobý úver

Krátkodobý úver predstavuje ideálne riešenie preklenutia krátkeho nepriaznivého obdobia. Poskytuje sa spravidla na dobu 1-3 mesiacov.  Požadovaná dokumentácia a ručenie sú závislé od výšky požadovaného úveru.  Pri nižších sumách môžete čerpať úver už v deň podania žiadosti.

Tento typ úveru využívajú podnikatelia najmä na preklenutie dlhej čakacej lehoty pri schvaľovaní dlhodobého úveru, pri dlhých splatnostiach vystavených faktúr, resp. pri čakaní na daňové preplatky.