EuroFinancovanie motive

Rýchly úver

Rýchly úver slúži podnikateľom na okamžité  riešenie krízových situácií, kedy nie príliš vysokou sumou (do 1.000,- Eur), dokážu zachrániť podstatne väčšie hodnoty. Pri rýchlom úvere nepožadujeme účtovné závierky ani iné osobitné doklady. 

Úver poskytujeme bez ručenia nehnuteľnosťou, bez notárskej zápisnice, na základe bežných zmluvných dokumentov.  Záujemca prejde iba interným hodnotením.

Úver je možné získať do 24 hodín, výnimočne i skôr.   V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky