EuroFinancovanie motive

Ako začať

Skôr ako nás oslovíte, ujasnite si základné myšlienky:
  • na aký účel chcem úver použiť
  • akú výšku úveru potrebujem (s dostatočnou rezervou)
  • na akú dobu úver potrebujem
  • ako a z čoho chcem splácať
Ak máte odpovede na tieto otázky ujasnené, kontaktujte nás.